Skip to main content

Chi bộ thôn Bản Rỵ, xã Hữu Khánh tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021

Chi bộ thôn Bản Rỵ, xã Hữu Khánh tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021

 

Ngày 28/11/2021, Chi bộ thôn Bản Rỵ, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2021. Dự sinh hoạt chi bộ có đồng chí Lương Văn Hùng, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và  UBND xã Hữu Khánh và toàn thể đảng viên trong chi bộ thôn Bản Rỵ.

           

 

 

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đại biểu và đảng viên trong chi bộ đã được nghe bản tin thông báo nội bộ và báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 10 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 11 tháng năm 2021. Trong tháng 10/2021, Chi bộ thôn Bản Rỵ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo vận động bà con tập trung thu hoạch vụ mùa, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tuyên truyền bà con Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được chú trọng. Năm 2021, thôn  có 116/120 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 96%, 15 hộ được chủ tịch UBND xã khen thưởng nhân dịp ngày hội đại đoàn kết; về an ninh, trật tự trong thôn luôn được đảm bảo. Đối với công tác tổ chức Đảng và đảng viên luôn được chi bộ quan tâm; Ban công tác Mặt trận khu dân cư, các đoàn thể đổi mới nội  dung phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào...

              

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Văn Hùng, đề nghị trong thời gian tới: Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho đảng viên, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật đất đai, luật an toàn giao thông đến Nhân dân; vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Tin, ảnh: Lý Lâm, Công chức VH-XH

About