Skip to main content

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự

Chiều ngày 21/10/2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hữu Khánh đã tiến hành họp để tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021. Đến dự có đồng chí Ngô Quang Quý đại úy trợ lí dân quân, ban chỉ huy quân sự huyện.

          Trong cuộc họp đã Công bố thông báo, dự báo chỉ tiêu khám sức khỏe và tuyển quân năm 2021 của ban CHQS huyện, Thông qua danh sách công dân trong độ tuổi săn sàng nhập ngũ của địa phương (đủ 18 đến hết 25 tuổi).

Kết luận đồng chí Nông Văn Cao Chủ tịch Hội đồng NVQS Để làm tốt công tác tuyển quuân đề nghị các đồng chí trong Hội đồng NVQS xã kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trưởng thôn, thôn đội trưởng xem xét kỹ các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ.

Tin&ảnh: Lại Sung

 

About