Skip to main content

Lễ ký quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự Tổng Biên Tập - 18 October 2021 Ngày 14/10/2021, tại Toàn án huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp liên

Lễ ký quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự

Ngày 14/10/2021, tại Toàn án huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự. Dự Lễ ký kết có các đồng chí: đồng chí La Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đồng chí Nông Văn Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Thị Ngọc, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện.

Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự gồm 4 Chương, 16 Điều quy định rõ, cụ thể mục tiêu, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, cách thức trong việc phối hợp giữa Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đảm bảo trong công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, quy chế phối hợp, hướng dẫn của liên ngành cấp trên và theo tình hình cụ thể của địa phương. Việc phối hợp đảm bảo quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử chặt chẽ, kịp thời, công minh, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm hoặc người phạm tội, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, đảm bảo công tác thi hành án hình sự được theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực thi hành của các bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

KY KET 1.jpg

Lãnh đạo Công an huyện- Viện Kiểm sát Nhân dân - Tòa án Nhân dân huyện ký kết quy chế phối hợp liên ngành

Ba đơn vị Công an huyện - Viện Kiểm sát Nhân dân - Tòa án Nhân dân huyện nhất trí thông qua dự thảo quy chế và tham gia ký kết quy chế phối hợp liên ngành, thống nhất cùng triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng việc giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự trong thời gian tới trên địa bàn huyện./.

 

Nguồn tin: Trang tin điện tử huyện Lộc bình

 

About