Skip to main content

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh giám sát xây dựng Nông thôn mới tại xã hữu Khánh

Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình

          Ngày 19/9/2023, tại xã Hữu Khánh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Lộc Bình tổ chức giám sát về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh y viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Đoàn; tham dự có đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Văn Viên, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thị Múi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn, Ủy viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đồn chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Hữu Khánh.

          Theo báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát HĐND, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo xây dựng xã Tĩnh Bắc về đích nông thôn mới, xã Khánh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Tổ chức Lễ công nhận xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; phát động Xây dựng nông thôn mới năm 2023; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 19/19 xã trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 233 tiêu chí, tăng 05 tiêu chí so với cuối năm 2022, trung bình 01 xã đạt 12,26 tiêu chí/01 xã.

          Đối với xã Hữu Khánh được UBND huyện chọn là xã điểm về đích thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh năm 2023. Xã đã tổ chức tuyên truyền triển khai kế hoạch về xây dựng nông thôn mới đến nhân dân qua đó đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng nông thôn mới, ủng hộ ngày công, giờ công, kinh phí xây dựng các công trình của thôn, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Kết quả xã Hữu Khánh đạt 14/19 tiêu chí, về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Bản Quang, qua rà soát đạt 6/9 tiêu chí.

          Tại buổi giám sát, các thành viên Tổ đại biểu HDDND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện và xã Hữu Khánh xã làm rõ một số vấn đề như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa, sân thể thao; những khó khăn vướng mắc trong triển khai xây dựng nhà văn hóa; duy trì tiêu trí về môi trường, tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT; công tác thông tin tuyên truyền, việc đầu tư hệ thống đài truyền thanh cho 3 xã Sàn Viên, Ái Quốc, Hữu Lân, nâng cấp hệ thống loa cộng động tại các xã sau khi sáp nhập; triển khai mô hình sản xuất Khoai tây, Khoái lang tại xã Khuất Xá; xây dựng sản phẩm OCOP, triển khai hỗ trợ vây vốn phát triển sản xuất của các HTX; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, giải pháp khắc phục những khó khăn trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... tiếp đó lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Hữu Khánh đã báo cáo giải trình làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong Đoàn giám sát.

          Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm về kết quả và nhưng khó khăn, vướng mắc  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện, đồng thời yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, các phòng, ban của huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa đạt. Rà soát kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2024.

          Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình, xã Hữu Khánh thời gian qua. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới huyện Lộc Bình cần thực hiện tốt một số nội dung: chú trọng đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các tiêu chí đối với xã nông thôn mới nâng cao; phát huy vai trò của cá nhân các thành viên BCĐ tuyên truyền cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên; rà soát các danh mục đầu tư cụ thể triển khai thực hiện, đôn đốc việc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, xây dựng nhà văn hóa thôn; huy động nguồn lực của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn kịp thời, quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt đối với xã điểm nông thôn mới Tĩnh Bắc, nông thôn mới nâng cao xã Khánh Xuân và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Bản Quang xã Hữu Khánh, trong năm 2023 theo kế hoạch. Đối với xã Hữu Khánh tiếp tục chỉ đạo các thành viên BCĐ của xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT; duy trì các HTX hoạt động hiệu quả; xây dựng sản phẩm OCOP, chỉnh trang đường hoa trên đường vào các thôn….

          Trước đó, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Lộc Bình đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động Câu lạc bộ hát then, đội múa sư tử, công tác mở rộng diện tích sân để triển khai lắp đặt dụng cụ luyện tập thể thao...của nhà văn hóa Thôn Bản Khiếng xã Hữu Khánh. 

Đặng Hùng- Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông

About