Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

- Đ/c Nông Văn Cao - Bí thư Đảng ủy xã

 

- Đ/c Long Văn Vịnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã - CT HĐND xã

 

- Đ/c Lý Văn Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND xã

About