Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Hữu Khánh là xã miền núi nằm ở phía Đông bắc huyện Lộc Bình, cách trung tâm huyện Lộc Bình 3 km, có diện tích tự nhiên toàn xã: 2.109,90 ha. Xã có tuyến đường tỉnh ĐT.236 từ thị trấn Lộc Bình đi Chi Ma qua địa bàn xã, với chiều dài 5 km, nối liền trung tâm hành chính của huyện với Khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma, thông thương hàng hóa với huyện Ninh Minh (Trung Quốc) và các tuyến đường liên xã từ Hữu Khánh đi xã Mẫu Sơn, Thị trấn Lộc Bình, Yên Khoái, tạo điều kiện cho việc giao lưu, trao đổi, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận.

Tổng dân số trên địa bàn xã đến hết tháng 5 năm 2019 là  645 hộ với 2.940 người, gồm 4 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết đó là Tày, Nùng, Kinh, Sán chỉ. Trong đó dân tộc Tày chiếm 56,63%, dân tộc Nùng 40,71%; dân tộc Kinh 3,33%, dân tộc khác chiếm 0,23%, mật độ dân số 98 người/km2. Xã có 6 thôn: Bản Khiếng, Khòn Thống, Bản Rỵ, Nà Mu, Bản Hoi, Bản Quang. Xã Hữu Khánh nằm ở phía Đông bắc huyện Lộc Bình có độ cao trung bình so với mặt nước biển là 352m. Hữu Khánh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa nóng, ẩm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10; mùa khô lạnh, ít mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 210oC, nhiệt độ cao tuyệt đối 380oC, nhiệt độ thấp tuyệt đối -20oC. Lượng mưa trung bình trong năm khoảng 1.350mm. Chế độ mưa cũng phân thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 và chiếm trên 76% lượng mưa cả năm. Mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và chiếm trên 24% lượng mưa cả năm.

About