Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hữu Khánh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc  cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

tại xã  Hữu Khánh

 

 

Ngày 20/12/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu tại huyện Lộc Bình do đồng chí  Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Ban Dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. Về phía huyện có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh, xã hội – Dân tộc huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và cử tri xã Hữu Khánh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Hữu Khánh, đồng chí Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Ban Dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh kháo XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.

Tiếp đó, đã có 4 cử tri xã Hữu Khánh tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị Nhà nước quan tâm như: Hỗ trợ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn; chi trả   lương hàng tháng theo bằng cấp cho nhân viên thú y ; hỗ trợ đo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân;  một số hộ dân bị thu hồi đất mở rộng đường quốc lộ 4B đề nghị  các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho nhân dân  chuyển đổi đất lâm nghiệp, nông nghiệp và đất ở; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, cây giống , thiết chế văn hóa; hỗ trợ  giảm học phí cho các em học sinh thuộc dân tộc thiểu số.

Qua nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Hữu Khánh đã tiếp thu, giải trình và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết và làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Ban Dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.

 

                                       Lý Lâm- VH-XH xã Hữu Khánh

 

 

 

 

 

 

 

About