Skip to main content

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Hữu Khánh lần thứ X năm 2024

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỮU KHÁNH KHOÁ X  NHIỆM KỲ  2024 – 2029

Ngày 23/04/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh tổ chức Đại hội đại biểu xã khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ma Văn Điệp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND, các Ban ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ các thôn, bản trên địa bàn xã đến dự.

Nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ xã đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ cấp trên đã đề ra. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò MTTQ, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động; góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền; phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các chính sách an sinh xã hội, được quan tâm tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh của xã.

Trong nhiệm kỳ Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản, chỉ thị của các cấp được 570 cuộc với 4.525 lượt người nghe; Huy động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện ra quân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động Nhân dân xây dựng các tuyến đường bê tông hoá các tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài 2.029 m; tham gia nạo vét 65 m3 mương thủy lợi; phát quang 42.300 m2, huy động 7.250 công lao động; ước tính số tiền Nhân dân đóng góp ủng hộ trên 500 triệu đồng. Hàng năm duy trì 100% khu dân cư tổ chức Ngày truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Hàng năm quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Kết quả: năm 2019 có 602/664 hộ, chiếm 90,664%; đến năm 2023 có 669/708 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 94,49%; 100% khu dân cư đạt Danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ma Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Hữu Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ VN xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội đã hiệp thương nhất trí biểu quyết 35 đồng chí, trúng cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã hữu Khánh Khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí  Hoàng Văn Hùng, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh, Khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động  của MTTQVN xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029, được các đại biểu nhất trí cao

Nhân dịp này, đã có 04 tập thể và 06 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQVN xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Thanh Hiền – Trung tâm VH, TT & TT huyện

About