Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ HỮU KHÁNH LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hữu Khánh lần thứ X: Thành công vang dội!

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra long trọng, đánh dấu mốc son quan trọng trong hoạt động của Mặt trận địa phương.

Đại hội đã thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, gồm đại biểu chính thức, đại biểu thay thế và đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại Hội

Kết quả bầu cử:

  • Đại hội đã bầu ra 35 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó Ban thường trực gồm 9 ủy viên.
  • Đồng chí Hoàng Văn Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh.
Các thành viên ủy ban MTTQ xã khóa mới
Các thành viên ủy ban MTTQ xã khóa mới

Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ:

  • Đại hội đã  thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh.
  • Báo cáo tổng kết đã ghi nhận những thành quả to lớn mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội.
  • Bên cạnh đó, đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới.
  • Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Hữu Khánh ngày càng phát triển.

      Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hữu Khánh lần thứ X đã diễn ra thành công tốt đẹp, thống nhất cao trong tinh thần đoàn kết, đổi mới. Đây là động lực to lớn để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Khánh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Hữu Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khen thưởng
Khen thưởng

 

About