Skip to main content

HĐND xã Hữu Khánh tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND xã Hữu Khánh tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Ngày 21/7/2023, HĐND xã Hữu Khánh tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy; đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã Hữu Khánh.

Tại kỳ họp, HĐND xã Hữu Khánh đã thông qua các dự thảo Báo cáo, Tờ trình của UBND xã; Thông báo tóm tắt của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ xã đối với HĐND, UBND xã; Nghị quyết của HĐND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐN xã Hữu Khánh đã duy trì các hoạt động theo quy định, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Các Ban  của HĐND xã đã thực hiện tốt vai trò, chức năng được luật quy định, giám sát và tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết HĐND; tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, tham gia đầy đủ các kỳ họp, đại diện cử trị và Nhân dân trong việc thảo luận, bàn bạc, biểu quyết các chi tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã Hữu Khánh đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đề nghị HĐND xã Hữu Khánh tiếp tục đổi mới việc triển khai các nội dung kỳ họp theo hướng tập trung thảo luận về những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã mạnh dạn thảo luận, nêu kiến nghị để UBND trả lời và giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Kỳ họp đảm bảo hiệu quả.

Tiếp đó, các đại biểu dự họp đã phát huy trách nhiệm, nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận một số nội dung như: Việc tổ chức triển khai mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; đề nghị sửa chữa nâng cấp hệ thống mương thủy lợi phục vụ sản xuất; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Bản Quang; đề nghị hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học…

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã Hữu Khánh đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua 04 Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết của HĐND xã  về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết của HĐND xã về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết của HĐND xã về việc điều chỉnh và bổ sung bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết của HĐND xã về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2024.

 

Lê Cương – Trung tâm VHTT và TT

 

About