Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA " CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" GIAI ĐOẠN 2019-2024

Hội Cựu Chiến Binh xã Hữu Khánh tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024

 • Thời gian: 17/4/2024
 • Địa điểm: Xã Hữu Khánh
 • Sự kiện: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024

Nội dung:

 • Tổng kết kết quả:
  • Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều thành tích nổi bật.
  • Các hội viên đã tích cực học tập, rèn luyện, gương mẫu trong lối sống, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  • Tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.
  • Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", hiến máu tình nguyện.
  • Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
 • Khen thưởng:
  • Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Kết quả:

 • Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hữu Khánh.
 • Phong trào đã cổ vũ, động viên các hội viên tích cực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đánh giá:

 • Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" là một hoạt động hiệu quả của Hội Cựu chiến binh xã Hữu Khánh.
 • Cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào trong thời gian tới.
 • Toàn cảnh Hội nghị
 • Khen thưởng
 • Khen thưởng

About