Skip to main content

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

Hội đồng quân sự xã Hữu Khánh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại phòng họp UBND xã, Hội đồng quân sự xã Hữu Khánh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Tham dự cuộc họp có ông Nông Văn Cao, Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã, các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự, các đồng chí trưởng thôn trên địa bàn xã.

Cuộc họp thông qua chương trình làm việc; công bố quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; báo cáo kết quả tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023; công bố Thông báo, dự báo chỉ tiêu khám sức khoẻ và tuyển quân năm 2024 của UBND huyện; quán triệt hướng dẫn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Ban CHQS huyện; Phổ biến những điểm chính Nghị định 37/2022/NĐ-CP, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng liên quan đến công tác tuyển quân; Thông qua danh sách gọi công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của địa phương. Tại cuộc họp Hội đồng NVQS xã đã thảo luận và phân công các thành viên Hội dồng NVQS phụ trách các thôn.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phát biểu, kết luận cuộc họp. Công tác tuyển quân là nhiệm vụ quan trọng, các đồng chí thành viên cũng như các đồng chí trưởng thôn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm theo dõi công dân trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tin & ảnh: Lý Lâm- CC.VH-XH

About