Skip to main content

Hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch trên sàn giao dịch điện tử

Hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch trên sàn giao dịch điện tử

 

Ngày 03/11/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Viettel Lộc Bình hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch trên sàn giao dịch điện tử cho Công chức Văn hóa - Xã hội và Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn gồm: Na Dương, Đồng Bục, Đông Quan, Hữu Lân, Lợi Bác, Sàn Viên, Tam Gia, Tú Đoạn, Yên Khoái, Xuân Dương.

 

 

20211103_083416.jpg

 

Cán bộ Viettel Lộc Bình hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch trên sàn giao dịch điện tử cho Công chức Văn hóa – Xã hội và  Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn

 

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế số của huyện, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cán bộ Viettel Lộc Bình đã hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch trên sàn giao dịch điện tử; điều kiện để thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; trình tự, thủ tục đăng ký website dịch vụ thương mại điện tử; hướng dẫn sử dụng sàn giao dịch điện tử... Đến ngày 02/11/2021 toàn huyện đã mở được trên 3.361 cửa hàng số,  trên 3.100 số tài khoản thanh toán điện tử, đạt 16,61% kế hoạch, điển hình có các xã thực hiện tốt gồm: Minh Hiệp đạt 67,83%; Khuất Xá 64,19%; Hữu Khánh đạt 31,02%; Tam Gia đạt 23,19%...

Trong gian tới, để thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách chủ động phối hợp với Viettel Lộc Bình tiến hành rà soát, lập danh sách và thông tin cần thiết để tiến hành mở cửa hàng số theo quy định; Viettel Lộc Bình triển khai phát triển kinh tế số, của hàng số, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra./.

 

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình

 

About