Skip to main content

Hữu Khánh diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021xã Hữu Khánh

 

Ngày 27/11/2021, tại Nhà văn hóa xã Hữu Khánh, Ban Tổ chức diễn tập huyện tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 xã Hữu Khánh. Dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Bộ phận đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hữu Khánh.

 

 

 

Buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hữu Khánh đã diễn ra trong 02 ngày 26 và 27/11/2021, trải qua 03 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển xã vào trạng thái có tình huống; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; xử tí tình huống A2; chuẩn bị đánh địch tiến công hỏa lực; chuyển xã vào hoạt động thời chiến; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu. Trong quá trình tổ chức diễn tập, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã đã vận hành, thực hiện tốt Nghị quyết số 28/NQ-TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, công an và quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, thiết bị. Cũng nhân dịp đợt diễn tập, xã Hữu Khánh đã tổ chức huy động được trên 780 công lao động khơi thông cống rãnh, phát quang đường, làm đường bê tông xi măng dài 235 m, sử dụng 29 tấn xi măng.  

Phát biểu tại buổi bế mạc diễn tập, đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, thành viên Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hữu Khánh đã đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập cần tiếp tục vận dụng sáng tạo, hiệu quả cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; bổ sung hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch  bảo đảm an toàn của địa phương trong chiến đấu phòng thủ; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục quốc phòng cho các tầng lớp nhân dân, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động ở các thôn, địa bàn trọng điểm, gắn chặt việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương với củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Quang Định - TT VH, TT và TT

About