Skip to main content

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

Ngày 10/12/2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 đối với huyện Lộc Bình bằng hình thức trực tuyến. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện.

Năm 2021, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Lộc Bình đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Hiện nay toàn huyện có 82 đơn vị trường, với tổng số trên 23.000 học sinh; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên 2.000 người; có 21 trung tâm học tập cộng đồng; có 21/21 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN; 100%  đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGD mức độ 3, toàn huyện đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; toàn huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành trong huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện cho phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong đó có công tác PCGD, XMC. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường; rà soát, kiện toàn sắp xếp đội ngũ giáo viên ở các trường…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 của huyện Lộc Bình. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường nâng cao chất lượng kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho giáo viên và học sinh; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; làm tốt công tác tuyên truyền Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 433/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025./.

                                                                                                                                         Nguồn: locbinh.langson.gov.vn

About