Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hữu Khánh năm 2021
Số hiệu văn bản
63/KH-UBND
Ngày ban hành
20-10-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About