Skip to main content
Trích yếu Quyết định phê duyệt dự toán công trình đổ bê tông giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hữu Khánh
Số hiệu văn bản
123/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29-10-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About