Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
08/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05-09-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About