Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06-09-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About