Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05-10-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About