Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Lộc Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện
Số hiệu văn bản
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12-10-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About