Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện Lộc Bình ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số hiệu văn bản
13/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
04-11-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About