Skip to main content
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ khai mạc và Chương trình kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn trong ngày bầu cử 23/5/2021
Số hiệu văn bản
42/TB-UBBC
Ngày ban hành
20-05-2021
Lĩnh vực
Loại văn bản

About