Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
01/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26-06-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About