Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Lộc Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản
02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27-06-2016
Lĩnh vực
Loại văn bản

About