Skip to main content

Đại hội Hội Khuyến học xã Hữu Khánh nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội Hội Khuyến học xã Hữu Khánh khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

          Ngày 2/6, Hội Khuyến học xã Hữu Khánh tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là Đại hội được Hội khuyến học huyện chọn tổ chức Đại hội điểm. Dự có đồng chí Vy Thị Thơm, Chủ tịch Hội khuyến học huyện; lãnh đạo Hội khuyến học huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Khuyến học xã Hữu Khánh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện các mục tiêu mà đại hội lần thứ II đã đề ra. Hội đã tham mưu với với Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Năm 2018 Hội khuyến học xã Hữu Khánh  có tổng số lên 480 hội viên. Đầu năm 2022 có 645 hội viên tăng 340% so với đầu nhiệm kỳ. Kết quả xây dựng các mô hình học tập năm sau cao hơn năm trước, số người tham gia các tổ chức khuyến học tăng nhanh, hàng năm, cơ bản 100% hộ dân trên địa bàn xã đều tham gia hưởng ứng và đăng ký thực hiện các tiêu chí đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gắn với bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, “Cơ quan văn hoá”, “Cơ quan an toàn”. Hội đã tích cực tham gia phong trào xã hội hóa giáo dục, góp phần tích cực cùng các đơn vị giáo dục trên địa bàn xã đưa chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước. Việc quản lý Quỹ tiếp tục công khai, minh bạch và tiết kiệm. Hàng năm Hội đã tặng nhiều phần thưởng cho các học sinh tài năng, học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội khuyến học xã Hữu Khánh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời đề nghị Hội khuyến học xã Hữu Khánh và Hội khuyến học các xã, thị trấn trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 11 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh, đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội đảm bảo năng động hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ở địa phương; Trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, người tốt việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội khuyến học xã Hữu Khánh khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 11 đồng chí và bầu Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện

About