Skip to main content
Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ HỮU KHÁNH LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hữu Khánh lần thứ X: Thành công vang dội!

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Hữu Khánh lần thứ X năm 2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA " CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" GIAI ĐOẠN 2019-2024

Hội Cựu Chiến Binh xã Hữu Khánh tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024

ĐẢNG BỘ XÃ HỮU KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ I NĂM 2024

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Đảng bộ xã Hữu Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ HỮU KHÁNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Sáng ngày 14/3/2024, Hội LHTN Việt Nam xã Hữu Khánh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chi bộ thôn Bản Rỵ, xã Hữu Khánh tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ 7

Một số cột mốc về sự hình thành và phát triển của hoạt động Tiêu dùng bền vững trên thế giới

Năm 1999, Liên Hợp quốc sửa đổi Hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng (được ban hành năm 1985), trong đó có đưa ra một trong các mục tiêu chính cần đạt được trong công tác

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About